martes, 4 de julio de 2017

Emili Boix. Les mans del terrisser. Agost 2017.Les mans d'Emili són savies, savies i velles, velles per la saviesa acumulada en elles, generació rere generació.
Mans que atresoren el saber dels seus avantpassats i les de la seua pròpia creativitat. No només sap fer el que feien antigament, sinó que ha innovat, ha creat. És un artista, tot un artista.
Mans que modelen el fang, creant noves forma des de la seua saviesa.
Hi ha res més bell que crear utensilis per a les persones i crear belles formes no conegudes?.
Emili és una artista i un artesà. L’admire per les seues dues facetes indissolubles. Artista perquè és un creador, un innovador i artesà per seguir creant objectes per a l'ús quotidià.
Les seues paraules són sàvies, per meditades i investigades. Pel seu vast coneixement. Per les seues hores de solitud davant del torn.
Emili és únic i tenim la sort de ser contemporanis seus.

Las manos de Emilio son sabias, sabias y viejas, viejas por la sabiduría acumulada en ellas, generación tras generación.
Manos que atesoran el saber de sus antepasados y las de su propia creatividad. No solo sabe hacer lo que hacían antiguamente, si no que ha innovado, ha creado. Es un artista, todo un artista.
Manos que moldean el barro, creando nuevas forma desde su sabiduría.
¿Hay algo más bello que crear utensilios para las personas y crear bellas formas no conocidas?.
Emilio es una artista y un artesano. Lo admiro por sus dos facetas indisolubles. Artista porque es un creador, un innovador y artesano por seguir creando objetos para el uso cotidiano.
Sus palabras son sabias, por meditadas e investigadas. Por su vasto conocimiento. Por sus horas de soledad delante del torno.
Emilio es único y tenemos la suerte de ser contemporáneos suyos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario